wtorek, 18 listopada 2008

zagonka

Udział najnowszej techniki (elektroniki, komputerów itd.) w życiu świata, w tworzeniu historii, jest już na tyle wielki (i stale rosnący), że wszelkie analogie z przeszłością, wszelkie tzw. nauki płynące z przeszłości będą miały coraz bardziej ograniczoną i wątpliwą wartość. Elektronika otwiera nowy, jakościowo inny etap historii ludzkości. W tym sensie będzie ona odcinać nas, odrywać, oddzielać od przeszłości, czynić z przeszłości coraz bardziej zanikający punkt.
R. Kapuściński 1982

Brak komentarzy: